Zapytania OfertoweINFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 10/DST/2019 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. STOŁU POMIAROWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ POMIARU WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej widomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci stołu pomiarowego z możliwością pomiaru współrzędnościowego w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/DST/2019 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. „STÓŁ POMIAROWY Z MOŻLIWOŚCIĄ POMIARU WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO”

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci stołu pomiarowego z możliwością pomiaru współrzędnościowego w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 10/DST/2019.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 9/DST/2019 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. MANIPULATOR HAPTYCZNY Z OPROGRAMOWANIEM

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej widomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci manipulatora haptycznego z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 8/DWNP/2018 NA DOSTAWĘ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH TJ. OPROGRAMOWANIE CAD/CAM/CAE

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania CAD/CAM/CAE w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 7/DST/2019 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. KOMPUTER PRZENOŚNY ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ, DWOMA MONITORAMI I PAKIETEM OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej widomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci komputera przenośnego ze stacją dokującą, dwoma monitorami i pakietem oprogramowania biurowego w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 6/DST/2018 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. MAGAZYNU BLACH, STOŁÓW SPAWALNICZYCH Z KURTYNAMI, GRATOWARKI DO WYCIĘTYCH ELEMENTÓW METALOWYCH PO WYCINANIU LASEREM, SZLIFIERKI DO WYCIĘTYCH ELEMENTÓW METALOWYCH PO WYCINANIU LASEREM, REGAŁÓW NARZĘDZIOWYCH I MAGAZYNOWYCH

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej widomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci:

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ I.
 2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ II.
 3. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ III.
 4. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ IV.
 5. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ V.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 5/DST/2018 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. ZGRZEWAREK DO BLACH, SZLIFIERKI NARZĘDZIOWEJ, SZLIFIERKI TAŚMOWEJ, SZLIFIERKI MAGNETYCZNEJ, SZLIFIERKI DO OTWORÓW I WAŁKÓW, SPAWAREK MAG, SPAWARKI TIG AC/DC, SPAWAREK LASEROWYCH DO SPAWANIA PRECYZYJNYCH CZĘŚCI METALOWYCH, ELEKTRODRĄŻARKI DRUTOWEJ, PRZECINARKI PLAZMOWEJ DO CIĘCIA METALU

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej widomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci:

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ I.
 2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ II.
 3. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ III.
 4. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ IV.
 5. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ V.
 6. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ VI.
 7. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ VII.
 8. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ VIII.
 9. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ IX.
 10. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ X.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 4/DST/2018 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. WALCARKA DO BLACH, WÓZEK WIDŁOWY, ZAGINARKA DO BLACH, ODCIĄG PYŁÓW DO SPAWANIA, URZĄDZENIE UNIWERSALNE HYDRAULICZNE, WÓZEK NARZĘDZIOWY Z WYPOSAŻENIEM, ELEKTRONARZĘDZA, OBROTOWY DŹWIG DO BLACH, URZĄDZENIE DO OBRÓBKI WIBROŚCIERNEJ I PRASA MIMOŚRODOWA Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej widomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci:

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ I.
 2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ II.
 3. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ III.
 4. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ IV.
 5. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ V.
 6. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ VI.
 7. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ VII.
 8. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ VIII.
 9. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ IX.
 10. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ X.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DST/2019 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. „MANIPULATOR HAPTYCZNY Z OPROGRAMOWANIEM”

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci manipulatora haptycznego z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 9/DST/2019.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/DWNP/2019 DOTYCZĄCE DOSTAWY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH TJ. „OPROGRAMOWANIE CAD/CAM/CAE”

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania CAD/CAM/CAE w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 8/DWNP/2019.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/DST/2019 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. „KOMPUTER PRZENOŚNY ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ, DWOMA MONITORAMI I PAKIETEM OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO”

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci komputera przenośnego ze stacją dokującą, dwoma monitorami i pakietem oprogramowania biurowego w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 7/DST/2019.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/DST/2019 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. „MAGAZYNU BLACH, STOŁÓW SPAWALNICZYCH Z KURTYNAMI, GRATOWARKI DO WYCIĘTYCH ELEMENTÓW METALOWYCH PO WYCINANIU LASEREM, SZLIFIERKI DO WYCIĘTYCH ELEMENTÓW METALOWYCH PO WYCINANIU LASEREM, REGAŁÓW NARZĘDZIOWYCH I MAGAZYNOWYCH”

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 6/DST/2019.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Pytania i odpowiedzi do ZP 6.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DST/2018 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. „ZGRZEWAREK DO BLACH, SZLIFIERKI NARZĘDZIOWEJ, SZLIFIERKI TAŚMOWEJ, SZLIFIERKI MAGNETYCZNEJ, SZLIFIERKI DO OTWORÓW I WAŁKÓW, SPAWAREK MAG, SPAWARKI TIG AC/DC, SPAWAREK LASEROWYCH DO SPAWANIA PRECYZYJNYCH CZĘŚCI METALOWYCH, ELEKTRODRĄŻARKI DRUTOWEJ, PRZECINARKI PLAZMOWEJ DO CIĘCIA METALU”

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 5/DST/2018.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Pytania i odpowiedzi do ZP 5

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/2018 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. „WALCARKI DO BLACH, WÓZKA WIDŁOWEGO, ZAGINARKI DO BLACH, ODCIĄGÓW PYŁÓW DO SPAWANIA, URZĄDZENIA UNIWERSALNEGO HYDRAULICZNEGO, WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH Z WYPOSAŻENIEM, ELEKTRONARZĘDZI, OBROTOWEGO DŹWIGU DO BLACH, URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI WIBROŚCIERNEJ I PRAS MIMOŚRODKOWYCH Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM”

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 4/DST/2018.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Pytania i odpowiedzi do ZP 4
 5. Pytania i odpowiedzi do ZP 4 (2)

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/DST/2018 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. PRASA KRAWĘDZIOWA CNC, GIĘTARKA TRZPIENIOWA DO RUR I PROFILI, FREZARKA CNC O POLU ROBOCZYM 650/450/510, FREZARKA CNC O POLU ROBOCZYM 800/500/510, TOKAREK CNC, TOKARKA KONWENCJONALNA Z ODCZYTEM, FREZARKA KONWENCJONALNA NARZĘDZIOWA Z ODCZYTEM, WIERTARKA KOLUMNOWA Z ODCZYTEM, GILOTYNA DO GRUBSZYCH BLACH, GILOTYNA DO CIENKICH BLACH, ZNAKOWARKA LASEROWA I PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU Z PODAJNIKIEM MATERIAŁU

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej widomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci:

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ I.
 2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ II.
 3. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ III.
 4. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ IV.
 5. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ V.
 6. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ VI.
 7. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ VII.
 8. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ VIII.
 9. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ IX.
 10. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ X.
 11. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ XI.
 12. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_CZĘŚĆ XII.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2018 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. „PRASA KRAWĘDZIOWA CNC, GIĘTARKA TRZPIENIOWA DO RUR I PROFILI, FREZARKA CNC O POLU ROBOCZYM 650/450/510, FREZARKA CNC O POLU ROBOCZYM 800/500/510, TOKAREK CNC, TOKARKA KONWENCJONALNA Z ODCZYTEM, FREZARKA KONWENCJONALNA NARZĘDZIOWA Z ODCZYTEM, WIERTARKA KOLUMNOWA Z ODCZYTEM, GILOTYNA DO GRUBSZYCH BLACH, GILOTYNA DO CIENKICH BLACH, ZNAKOWARKA LASEROWA I PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU Z PODAJNIKIEM MATERIAŁU”

Pytania i odpowiedzi w załączniku:

Pytania i odpowiedzi do ZP 3


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2018 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. „PRASA KRAWĘDZIOWA CNC, GIĘTARKA TRZPIENIOWA DO RUR I PROFILI, FREZARKA CNC O POLU ROBOCZYM 650/450/510, FREZARKA CNC O POLU ROBOCZYM 800/500/510, TOKAREK CNC, TOKARKA KONWENCJONALNA Z ODCZYTEM, FREZARKA KONWENCJONALNA NARZĘDZIOWA Z ODCZYTEM, WIERTARKA KOLUMNOWA Z ODCZYTEM, GILOTYNA DO GRUBSZYCH BLACH, GILOTYNA DO CIENKICH BLACH, ZNAKOWARKA LASEROWA I PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU Z PODAJNIKIEM MATERIAŁU”

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/DST/2018.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/UD/2018 DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW – CZĘŚĆ I I USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM MARKI – CZĘŚĆ II

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:

CZĘŚĆ I – DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW :

 1. Działaniach związanych ze wzmocnieniem wzorniczym obecnej oferty , w tym:
  • przeprowadzenie badań marketingowych,
  • opracowanie Design DNA dla linii produktów – stanowiska dydaktyczne,
  • zaprojektowanie nowych wzorów stanowisk dydaktycznych spójnych z Design DNA.
 2. Działaniach związanych z zaprojektowaniem własnych produktów – przestrzeń warsztatowa, w tym:
  • opracowanie projektu wzorniczego trzech szafek w podstawowych rozmiarach S, M i L,
  • zaprojektowanie elementów wnętrza szafek.
 3. Działaniach związanych zaprojektowaniem własnych produktów – przestrzeń muzealna, w tym:
  • opracowanie projektu wzorniczego i konstrukcyjnego podstawowych elementów składowych system.

  CZĘŚĆ II – DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM MARKI:

 4. Działaniach związanych ze wzmocnieniem MARKI CC METAL, w tym:
  • zaprojektowanie nowego systemu identyfikacji wizualnej marki CC METAL (brand ID),
  • zaprojektowanie wzorów podstawowych akcydensów, materiałów wsparcia sprzedaży i materiałów promocyjnych,
  • opracowanie projektu architektury i funkcjonalności strony internetowej wraz z projektami graficznymi w kilku wersjach językowych,
  • zaprojektowanie katalogu (portfolio) prezentującego wizualizację nowych stanowisk dydaktycznych,
  • zaprojektowanie katalogu przykładowych realizacji inteligentnych systemów przechowywania dla przestrzeni warsztatowych.
 5. Działaniach związanych ze stworzeniem NOWEJ MARKI PRODUKTOWEJ, w tym:
  • zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej nowej marki produktowej (brand ID),
  • zaprojektowanie wzorów podstawowych akcydensów i materiałów promocyjnych,
  • opracowanie projektu architektury i funkcjonalności strony internetowej wraz z projektami graficznymi w kilku wersjach językowych,
  • zaprojektowanie katalogu przekładowych realizacji inteligentnych systemów przechowywania dla przestrzeni muzealnych.

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/UD/2018.
 2. Załączniki obligatoryjne dla CZĘŚCI I i II_2018.
 3. Załączniki obligatoryjne dla CZĘŚCI I_2018.
 4. Załączniki obligatoryjne dla CZĘŚCI II_2018.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/DST/2018 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. WYCINARKI LASEROWEJ WRAZ Z OBROTNICĄ ZE STOŁEM DO WYCINANIA BLACH, PROFILI I RUR

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej widomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci wycinarki laserowej wraz z obrotnicą ze stołem do wycinania blach, profili i rur w ramach projektu pn. ” WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2018 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. „WYCINARKA LASEROWA WRAZ Z OBROTNICĄ ZE STOŁEM DO WYCINANIA BLACH, PROFILI I RUR”

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wycinarki laserowej wraz z obrotnicą ze stołem do wycinania blach, profili i rur w ramach projektu pn. ” WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/DST/2018.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI „DRUKARKI 3D W TECHNOLOGII DLP I SKANERA 3D”

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci drukarki 3D w technologii DLP i skanera 3D w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Drukarka 3D w technologii DLP – Część I.
 2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Skaner 3D – Część II.

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/RPO/18
NA DOSTAWĘ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W POSTACI „OPROGRAMOWANIA CAD/CAM”

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania CAD/CAM w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

Szczegóły na temat rozeznania rynkowego znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku nr 2/RPO/18.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym – załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego.

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/RPO/18
NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI „PRZENOŚNEJ STACJI ROBOCZEJ”

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zaprasza do złożenia oferty na dostawę przenośnej stacji roboczej w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

Szczegóły na temat rozeznania rynkowego znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku nr 1/RPO/18.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym – załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/18
DOT. DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI „DRUKARKI 3D W TECHNOLOGII DLP I SKANERA 3D”

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci drukarki 3D w technologii DLP i skanera 3D w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/RPO/18.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI „AUTOMATU DO ODLEWANIA ODŚRODKOWEGO”

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci automatu do odlewania odśrodkowego w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Automat do odlewania odśrodkowego.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI „FREZARKI STEROWANEJ NUMERYCZNIE”

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci frezarki sterowanej numerycznie w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Frezarka sterowana numerycznie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/18 DOT. DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO

W POSTACI „FREZARKI STEROWANEJ NUMERYCZNIE”

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci frezarki sterowanej numerycznie w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/18.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/18 DOT. DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO

W POSTACI „AUTOMATU DO ODLEWANIA ODŚRODKOWEGO”


CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci automatu do odlewnia odśrodkowego w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/18.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.