Stanowiska specjalistyczne

Projektujemy, wykonujemy i wynajmujemy specjalistyczne stanowiska do:

i wiele innych.

Do naszych realizacji należą:

Projektowanie i wykonawstwo stanowisk laboratoryjnych

Ofertę na stanowiska dydaktyczne kierujemy do szkół zawodowych i technicznych, politechnik i uniwersytetów. Umożliwiają one nauczanie przedmiotów mechanicznych, wytrzymałości materiałów, mechatroniki, odnawialnych źródeł energii i wielu innych.

Stanowiska dydaktyczne

Oferowane stanowiska dydaktyczne umożliwiają także nauczanie podstaw konstrukcji maszyn i urządzeń, możliwość badania elementów i zespołów napędowych, naukę praktycznych umiejętności pomiarowych, sterowanie parametrami i ich odczyt.

Firma posiada odpowiednie zaplecze osobowe z odpowiednimi kwalifikacjami aby sprostać Państwa oczekiwaniom. Ze względu na zapisy umów między naszymi partnerami niektóre realizacje nie mogą być opublikowane.

Stanowisko do badań przekładni zębatych ST-PZ1

Stanowisko służy do przeprowadzania badań na kołach zębatych wykonanych na drukarkach w procesie Rapid Prototyping.


Stanowisko do badań elementów układu napędowego ST-UN1

Stanowisko służy do wykonania badań dla wybranych przekładni (przekładnia stożkowa, sprzęgło odśrodkowe, sprzęgło cierne, przekładnia ślimakowa). Badania pozwalają wyznaczyć współczynnik strat mocy, określić moment oraz pracy tarcia.


Stanowisko do badań połączeń rozłącznych ST-PR1

Stanowisko służy do określenia statycznego współczynnika tarcia i sprawności mechanizmu śrubowego.


Stanowisko do badań połączeń nierozłącznych ST-PN1

Stanowisko służy do określenia sił w połączeniach nierozłącznych (próbkach) takich jak połączenie spawane, klejone, nitowane, lutowane, zgrzewane.

Rejestrator parametrów fizycznych RMC-M

System RMC-M to system akwizycji danych składający się z następujących elementów: modułu pomiarowego rejestratora z wyświetlaczem RMC-M oraz z aplikacji RMC-M-Monitor przeznaczonej do uruchamiania na komputerze klasy PC.

Oprogramowanie specjalistyczne

Do współpracy z modułem rejestratora przeznaczona jest aplikacja RMC-M. Aplikacja ta umożliwia przeprowadzenie rejestracji danych, odzyskiwanie danych zapisanych w rejestratorze, czyszczenie pamięci rejestratora. Ponadto umożliwia kalibrację, ustalenie parametrów procesu oraz wizualizację danych pomiarowych.