fuzja formy i funkcji

fuzja formy i funkcji

wygodne i bezpieczne stanowiska nauki i pracy

oferta

Produkty własne: stanowiska dydaktyczne i warsztatowe - dostosowane do potrzeb, wymogów i aktualnych trendów. A także produkcja zlecona dla przemysłu, kompleksowe usługi obróbki blachy i doradztwo.

stanowiska dydaktyczne

komfort i bezpieczeństwo pracy

zobacz ofertę

stanowiska warsztatowe

konstrukcja optymalna dla użytkownika

zobacz ofertę

produkcja zlecona maszyn i obudów przemysłowych

precyzyjna i szybka realizacja

zobacz ofertę

usługi obróbki blachy

skonsultuj, zamów i odbierz

zobacz ofertę

doradztwo technologiczne

kompetencje i zrozumienie potrzeb

zobacz ofertę

co nas wyróżnia?

Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, tworząc produkty wyjątkowo funkcjonalne, spełniające oczekiwania klientów i wymogi branżowe.

pomysł
doświadczenie

kilkanaście lat doświadczeń, dziesiątki zrealizowanych projektów

pomysł
proklienckość

orientacja na spełnienie oczekiwań i branżowych wymogów

pomysł
ergonomia

forma i funkcja dostosowane do potrzeb, zgodność z aktualnymi trendami

pomysł
wytrzymałość

zastosowanie najwyższej jakości materiałów, optymalna konstrukcja

zamów

Wybierz produkt z oferty lub zrealizuj swój pomysł na stanowisko dydaktyczne lub warsztatowe, maszynę lub obudowę przemysłową, zleć nam usługę obróbki. Skontaktuj się z nami, skonsultuj pomysł i nadzoruj jego realizację.

pomysł

pomysł

jak pogodzić funkcjonalność z unikalnym wzornictwem?

strzałka
pomysł

kontakt

zadzwoń lub przedstaw założenia w emailu

strzałka
pomysł

realizacja

śledź prace i ciesz się postępami

aktualności

Nowy katalog produktów

W sekcji "oferta" udostępniamy Państwu nowy katalog produktów. Wydawnictwo prezentuje naszą pełną ofertę produktów własnych, a także ofertę usług w zakresie produkcji i usług dla przemysłu.

Nowości w ofercie CC METAL

Nasza oferta zyskuje wymiar kompleksowy. Konsekwentnie dążymy do zaspokojenia Państwa zróżnicowanych wymagań. Nowości pojawiły się w każdej grupie asortymentowej - zachęcamy do ich prześledzenia (w sekcji "oferta" wyróżniamy je specjalnym oznaczeniem).

Rebranding CC METAL

CC METAL przeprowadził zmiany w identyfikacji wizualnej. Marka zyskała nie tylko nowe logo, ale i oprawę akcydensów oraz nośników informacji i promocji. Celem zmian jest efektywne i zgodne z najnowszymi trendami pozycjonowanie rynkowe marki CC METAL.

Data: 21.06.2019

Informujemy, iż firma CC METAL SPÓŁKA CYWILNA RYSZARD ĆWIERTNIEWICZ, MARIUSZ CIEPLAK zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia na lata 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • wzmocnienie obecnej oferty o Design DNA wraz z nowymi wzorcami stanowisk dydaktycznych,
 • poszerzenie oferty o inteligentne systemy przechowywania dla przestrzeni warsztatowych,
 • poszerzenie oferty o inteligentne systemy przechowywania do przestrzeni muzealnych,
 • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów,
 • wdrożenie działań w obrębie marki CC METAL i nowej marki produktowej (B2B),
 • wyodrębnienie nowych stanowisk w spółce,
 • modernizacja parku maszynowego,
 • wyposażenie ciągu technologicznego produkcji nowych produktów.

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 1. Wzmocnienie obecnej oferty o Design DNA wraz z nowymi wzorcami stanowisk dydaktycznych.
 2. Wdrożenie do oferty wzorów inteligentnych systemów przechowywania dla przestrzeni warsztatowych i muzealnych.
 3. Wzmocnienie marki własnej CC METAL.
 4. Stworzenie nowej marki produktowej dla klienta biznesowego (B2B).
 5. Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
 6. Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Wartość projektu: 5 341 471.80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 998 130.00 PLN