Zapytania Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2018 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. „PRASA KRAWĘDZIOWA CNC, GIĘTARKA TRZPIENIOWA DO RUR I PROFILI, FREZARKA CNC O POLU ROBOCZYM 650/450/510, FREZARKA CNC O POLU ROBOCZYM 800/500/510, TOKAREK CNC, TOKARKA KONWENCJONALNA Z ODCZYTEM, FREZARKA KONWENCJONALNA NARZĘDZIOWA Z ODCZYTEM, WIERTARKA KOLUMNOWA Z ODCZYTEM, GILOTYNA DO GRUBSZYCH BLACH, GILOTYNA DO CIENKICH BLACH, ZNAKOWARKA LASEROWA I PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU Z PODAJNIKIEM MATERIAŁU”

Pytania i odpowiedzi w załączniku:

Pytania i odpowiedzi do ZP 3


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2018 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. „PRASA KRAWĘDZIOWA CNC, GIĘTARKA TRZPIENIOWA DO RUR I PROFILI, FREZARKA CNC O POLU ROBOCZYM 650/450/510, FREZARKA CNC O POLU ROBOCZYM 800/500/510, TOKAREK CNC, TOKARKA KONWENCJONALNA Z ODCZYTEM, FREZARKA KONWENCJONALNA NARZĘDZIOWA Z ODCZYTEM, WIERTARKA KOLUMNOWA Z ODCZYTEM, GILOTYNA DO GRUBSZYCH BLACH, GILOTYNA DO CIENKICH BLACH, ZNAKOWARKA LASEROWA I PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU Z PODAJNIKIEM MATERIAŁU”

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

 • prasy krawędziowej CNC,
 • giętarki trzpieniowej do rur i profili,
 • frezarki CNC o polu roboczym 650/450/510,
 • frezarki CNC o polu roboczym 800/500/510,
 • tokarek CNC,
 • tokarki konwencjonalnej z odczytem,
 • frezarki konwencjonalnej narzędziowej z odczytem,
 • wiertarki kolumnowej z odczytem,
 • gilotyny do grubszych blach powyżej 3 mm,
 • gilotyny do cienkich blach poniżej 3 mm,
 • znakowarki laserowej,
 • przecinarki taśmowej do metalu z podajnikiem materiału,

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/DST/2018.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/UD/2018 DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW – CZĘŚĆ I I USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM MARKI – CZĘŚĆ II

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:

 

CZĘŚĆ I – DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW:

 1. Działaniach związanych ze wzmocnieniem wzorniczym obecnej oferty, w tym:
  • przeprowadzenie badań marketingowych,
  • opracowanie Design DNA dla linii produktów – stanowiska dydaktyczne,
  • zaprojektowanie nowych wzorów stanowisk dydaktycznych spójnych z Design DNA.
 2. Działaniach związanych z zaprojektowaniem własnych produktów – przestrzeń warsztatowa, w tym:
  • opracowanie projektu wzorniczego trzech szafek w podstawowych rozmiarach S, M i L,
  • zaprojektowanie elementów wnętrza szafek.
 3. Działaniach związanych zaprojektowaniem własnych produktów – przestrzeń muzealna, w tym:
  • opracowanie projektu wzorniczego i konstrukcyjnego podstawowych elementów składowych system.

  CZĘŚĆ II – DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM MARKI:

 4. Działaniach związanych ze wzmocnieniem MARKI CC METAL, w tym:
  • zaprojektowanie nowego systemu identyfikacji wizualnej marki CC METAL (brand ID),
  • zaprojektowanie wzorów podstawowych akcydensów, materiałów wsparcia sprzedaży i materiałów promocyjnych,
  • opracowanie projektu architektury i funkcjonalności strony internetowej wraz z projektami graficznymi w kilku wersjach językowych,
  • zaprojektowanie katalogu (portfolio) prezentującego wizualizację nowych stanowisk dydaktycznych,
  • zaprojektowanie katalogu przykładowych realizacji inteligentnych systemów przechowywania dla przestrzeni warsztatowych.
 5. Działaniach związanych ze stworzeniem NOWEJ MARKI PRODUKTOWEJ, w tym:
  • zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej nowej marki produktowej (brand ID),
  • zaprojektowanie wzorów podstawowych akcydensów i materiałów promocyjnych,
  • opracowanie projektu architektury i funkcjonalności strony internetowej wraz z projektami graficznymi w kilku wersjach językowych,
  • zaprojektowanie katalogu przekładowych realizacji inteligentnych systemów przechowywania dla przestrzeni muzealnych.

 

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/UD/2018.
 2. Załączniki obligatoryjne dla CZĘŚCI I i II_2018.
 3. Załączniki obligatoryjne dla CZĘŚCI I_2018.
 4. Załączniki obligatoryjne dla CZĘŚCI II_2018.

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/DST/2018 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. WYCINARKI LASEROWEJ WRAZ Z OBROTNICĄ ZE STOŁEM DO WYCINANIA BLACH, PROFILI I RUR

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej widomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci wycinarki laserowej wraz z obrotnicą ze stołem do wycinania blach, profili i rur w ramach projektu pn. ” WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

 

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2018 DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. „WYCINARKA LASEROWA WRAZ Z OBROTNICĄ ZE STOŁEM DO WYCINANIA BLACH, PROFILI I RUR”

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wycinarki laserowej wraz z obrotnicą ze stołem do wycinania blach, profili i rur w ramach projektu pn. ” WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/DST/2018.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI „DRUKARKI 3D W TECHNOLOGII DLP I SKANERA 3D”

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci drukarki 3D w technologii DLP i skanera 3D w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Drukarka 3D w technologii DLP – Część I.
 2. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Skaner 3D – Część II.

 


 

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/RPO/18
NA DOSTAWĘ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W POSTACI „OPROGRAMOWANIA CAD/CAM”

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania CAD/CAM w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

 

Szczegóły na temat rozeznania rynkowego znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku nr 2/RPO/18.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym – załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego.

 


 

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/RPO/18
NA DOSTAWĘ ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI „PRZENOŚNEJ STACJI ROBOCZEJ”

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zaprasza do złożenia oferty na dostawę przenośnej stacji roboczej w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

 

Szczegóły na temat rozeznania rynkowego znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku nr 1/RPO/18.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym – załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/18
DOT. DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI „DRUKARKI 3D W TECHNOLOGII DLP I SKANERA 3D”

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci drukarki 3D w technologii DLP i skanera 3D w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 3/RPO/18.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI „AUTOMATU DO ODLEWANIA ODŚRODKOWEGO”

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci automatu do odlewania odśrodkowego w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Automat do odlewania odśrodkowego.

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
NA REALIZACJĘ DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI „FREZARKI STEROWANEJ NUMERYCZNIE”

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środka trwałego w postaci frezarki sterowanej numerycznie w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego – Frezarka sterowana numerycznie.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/18 DOT. DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO

W POSTACI „FREZARKI STEROWANEJ NUMERYCZNIE”

 

CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci frezarki sterowanej numerycznie w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/18.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/18 DOT. DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO

W POSTACI „AUTOMATU DO ODLEWANIA ODŚRODKOWEGO”


CC METAL Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów
zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci automatu do odlewnia odśrodkowego w ramach projektu pn. „PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH I KOMPOZYTOWYCH ODLEWANYCH ODŚRODKOWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0309/17.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/18.
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.