PARP CC Metal

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usług doradczych

CC METAL S.C. R. Ćwiertniewicz, M. Cieplak zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy CC METAL S.C. R. Ćwiertniewicz, M. Cieplak oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ CELEM PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

 

Załączniki do pobrania:
(kliknij w tytuł aby pobrać)

  1. Formularz ofertowy
  2. Zestawienie potwierdzające doświadczenie wykonawcy
  3. Plan realizacji usługi
  4. Oświadczenia osób dedykowanych
  5. Zestawienia potwierdzające doświadczenie eksperta
  6. Oświadczenie o braku powiązań
  7. Zakres minimalny umowy warunkowej
  8. Zapytanie ofertowe CC METAL