PARP CC Metal

Szkolenie z odnawialnych źródeł energii

CC Metal zorganizował i przeprowadził szkolenie dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z zakresu odnawialnych źródeł energii. Szkolenie odbyło się 15-18 grudnia, a całe wydarzenie współfinansowała Unia Europejska.

Teoria + praktyka – kompleksowe szkolenie dla studentów.

Szkolenie pod wiele obiecującą nazwą „Odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie produkcyjnym” odbyło się w połowie grudnia 2014 roku. Głównym organizatorem była firma CC Metal, która przy współpracy z firmą Fotoacc Grzegorz Łobodziński przygotowała kompleksowy program dla studentów rzeszowskiej Politechniki. Szkolenie obejmowało zarówno część teoretyczną, co i praktyczną. Dzięki temu uczestnicy mogli niemal natychmiast wykorzystać zdobytą wiedzę i w namacalny sposób sprawdzić jak odnawialne źródła energii sprawdzają się w życiu.

Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z:
Fotowoltaiką i energią ciepła słońca,
Energetyką wiatrową (małe turbiny, profesjonalne turbiny dużej mocy),
Energetyką wodną,
Pompami ciepła i geotermią,
Systemami hybrydowymi w odnawialnych źródłach energii,
Napędami hybrydowymi stosowanymi w pojazdach samochodowych.

Wszystkie doświadczenia projektowe odbyły się na stanowiskach laboratoryjnych zaprojektowanych i wykonanych wspólnie z Fotoacc Grzegorz Łobodziński. Dzięki nim studenci mogli zapoznać się z działaniem systemów słonecznych, turbin wiatrowych i wodnych. Do zajęć praktycznych z zakresu energetyki wodnej wykorzystano metody szybkiego projektowania i wytwarzania dzięki pomocy specjalistycznego oprogramowania do modelowania ZW3D oraz drukarek przestrzennych UP!3D PLUS. Dla niektórych studentów było to pierwsze spotkanie z nowatorską metoda projektowania i wykonania modeli w technologii 3D.

Szkolenie z odnawialnych źródeł energii nie odbyłoby się bez finansowej pomocy Unii Europejskiej, która współfinansowała projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Każdy student uczestniczący w szkoleniu na zakończenie otrzymał certyfikat potwierdzający udział.

szkolenie11

szkolenie33

szkolenie44