PARP CC Metal

Rejestrator parametrów fizycznych RMC-M

System RMC-M to system akwizycji danych składający się z następujących elementów: modułu pomiarowego rejestratora z wyświetlaczem RMC-M oraz z aplikacji RMC-M-Monitor przeznaczonej do uruchamiania na komputerze klasy PC.
System służy do pomiarów i rejestracji momentu obrotowego, prędkości obrotowej oraz siły. Moduł pomiarowy RMC-M jest samodzielnym urządzeniem pomiarowym umożliwiającym rejestracje parametrów przeprowadzonych badań.