PARP CC Metal

Prototypowanie

Wykonywanie prototypów

Dzięki zastosowaniu technik Rapid Prototyping mamy możliwość szybkiego tworzenia fizycznych modeli, które posiadają złożoną geometrię. Tworzenie prototypów tą techniką jest bardziej korzystne pod względem ekonomicznym w porównaniu z innymi metodami (toczenie, frezowanie, obróbka elektroerozyjna). Prototyp pozwala na pierwszą wizualną i funkcjonalną ocenę przyszłego wyrobu. Obecnie techniki RP rozwijają się bardzo szybko, rośnie gama stosowanych materiałów, zwiększa się dokładność i jakość powierzchni wytwarzanych modeli.

Co potrzebujemy, żeby wykonać model

Aby wykonać model w technologii Rapid Prototyping (szybkie prototypowanie) potrzebujemy pliku o rozszerzeniu STL. W celu naniesienia zmian w procesie prototypowania wymagane są pliki z rozszerzeniami IGS, IGES, STP, STEP.