Prototypowanie

Wykonywanie prototypów

Dzięki zastosowaniu technik Rapid Prototyping mamy możliwość szybkiego tworzenia fizycznych modeli, które posiadają złożoną geometrię. Tworzenie prototypów tą techniką jest bardziej korzystne pod względem ekonomicznym w porównaniu z innymi metodami (toczenie, frezowanie, obróbka elektroerozyjna). Prototyp pozwala na pierwszą wizualną i funkcjonalną ocenę przyszłego wyrobu. Obecnie techniki RP rozwijają się bardzo szybko, rośnie gama stosowanych materiałów, zwiększa się dokładność i jakość powierzchni wytwarzanych modeli.

Co potrzebujemy, żeby wykonać model

Aby wykonać model w technologii Rapid Prototyping (szybkie prototypowanie) potrzebujemy pliku o rozszerzeniu STL. W celu naniesienia zmian w procesie prototypowania wymagane są pliki z rozszerzeniami IGS, IGES, STP, STEP.