PARP CC Metal

Oprogramowanie

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem ZW3D – oprogramowania do projektowania CAD/CAM.

Zaawansowane modelowanie 3D

Oprogramowanie ZW3D przeznaczone do drukarek przestrzennych umożliwia użytkownikowi zaawansowane projektowanie hybrydowe, w tym możliwość równoczesnej pracy w modelach bryłowych, powierzchniowych, a także w STL chmurze punktów. Program ZW3D umożliwia całkowitą kontrolę nad krzywizną i stycznością powierzchni.

Bezpośrednia Edycja 3D

Oprogramowanie do drukarek 3D daje możliwość bezpośredniego modelowania i edycji zarówno modeli bryłowych, jak i powierzchniowych. Co istotne, program ZW3D to połączenie modelowania bezpośredniego oraz parametrycznego z historią. Zaś korzystając z bezpośredniej edycji i programowania parametrycznego, można z powodzeniem szybko i wydajnie modelować w trzech wymiarach.

Wymiana danych z innymi systemami 3D

Oprogramowanie ZW3D gwarantuje użytkownikowi bezpośrednie otwieranie oraz edycję plików takich jak CATIA, Pro/E, Inwentor, a także SolidWorks. Nie bez znaczenia jest wsparcie dla formatów neutralnych, do których należą m.in. STEP, IGES, Paeasolid, STL. Dużym ułatwieniem jest także możliwość zapisu pliku do formatu PDF, a nawet PDF 3D.

Intuicyjny program 3D – łatwy w nauce

Oprogramowanie ZW3D jest bardzo intuicyjne i z łatwością można się go nauczyć. Pomagają w tym samouczki 3D typu Pokaż i Powiedz, które umożliwiają interaktywną i szybka naukę ZW3D CAD/CAM.

Poza samouczkiem dostępne są także drukowane podręczniki i instrukcje w polskiej wersji językowej.

Bardzo pomocne jest też wsparcie specjalistów ZW3D, jakie można uzyskać za pośrednictwem Internetu.

Modelowanie elementów blaszanych

Oprogramowanie ZW3D umożliwia zaawansowane modelowanie elementów blaszanych. Dzięki niemu możliwe jest m.in. odgięcie częściowe i całkowite, zagięcia wzdłuż linii, zamykanie narożników, przytoczenia zamknięte i otwarte, jak również rozłożenie za pomocą jednego przycisku oraz definiowalny współczynnik K.

Złożenia modeli 3D

Program ZW3D daje możliwość tworzenia złożeń oraz nadawanie wiązań. Dzięki niemu można także sprawdzić przenikanie, tworzyć animacje, wykrywać kolizje, jak również dodawać elementy znormalizowane PartSolutions. Oprogramowanie ZW3D pozwala na konfigurację złożenia oraz na podgląd modelu w widoku rozstrzelonym.

Inżynieria odwrotna – Praca z Chmurą punktów

Oprogramowanie ZW3D to doskonale rozwiązanie w pracy z inżynieria odwrotną. Program umożliwia wczytywanie chmury punktów ze skanów 3D, rozłożenie powierzchni w punktach, przygotowanie plików do obróbki CAM i w końcu generowanie plików na drukarki przestrzenne.

Dokumentacja 2D

W programie ZW3D możliwe jest tworzenie i podgląd dokumentacji 2D, a w tym: automatyczne modele z widoku 3D, podgląd przekrojów, przerwań i szczegółów. ZW3D generuje automatyczną listę materiałów, a także umożliwia eksport plików do popularnych formatów m.in. DWG, DXF i innych.

Rendering

Rendering

Projektowanie form wtryskowych 3D

Projektowanie Form Wtryskowych 3D

Dzięki oprogramowaniu ZW3D możliwe jest rozdzielenie stempla i matrycy modeli bryłowych oraz powierzchniowych bez ich napraw, jak również automatyczne i ręczne tworzenie linii i ściany podziału. Oprogramowanie ZW3D pozwalana dwie metody tworzenia rdzenia i matrycy na bazie linii podziału i definicji ścian.

Biblioteka Normaliów do Form Wtryskowych

ZW3D zapewnia wsparcie dla wielu standardów rynkowych (HASCO, DME), łatwe wstawianie elementów takich jak śruby, wypychacze, kanały chłodzące, jak również edytowanie wstawionych elementów na każdym etapie projektowania i modelowania.

Modelowanie Elektrod i Lista Elektrod

Program ZW3D gwarantuje przyśpieszenie dla tworzenia wielokrotnych elektrod, automatyczne tworzenie tabeli elektrod oraz dostarcza informacje o początku elektrody. Dzięki programowi ZW3D możliwe jest połączenie tabeli elektrod z modelem 3D i tworzenie automatycznej listy materiałowej oraz tabeli otworów.

Obróbka CAM

Zintegrowany CAD/CAM

Oprogramowanie ZW3D jest bardzo wygodne ze względu na możliwość wykonania wszystkich prac w jednym programie CAD/CAM. ZW3D umożliwia m.in. automatyczną zmianę modelu na plik NC na maszynę. Dzięki oprogramowaniu możliwy jest import i ścieżka CAM dla wszystkich popularnych plików 3D.

Toczenie CNC

Dużą zaletą jest łatwa i szybka kalkulacja ścieżki narzędzia, a także obróbki zgrubne, wykańczające, gwintowanie, grawerowanie.

Obsługa od 2 do 5 osi CAM

Automatyczne generowanie taktyk zaoszczędza czas generowania technologi do 70%, a ZW3D dostarcza kompletnego rozwiązanie dla całego procesu frezowania i toczenia.

Maksymalizacja produktywności

Oprogramowanie ZW3D posiada różne strategie obróbcze w 5 osiach. Umożliwia także wykorzystanie wielu wątków podczas obliczeń ścieżki, wsparcie dla złożeń w module CAM, analizę kolizji z oprawkami, stołami, uchwytami oraz dynamiczną analizę naddatku bazująca na kolorach.