PARP CC Metal

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/UD/2018

Na realizację usług doradczych związanych z projektowaniem produktów – Część II usług doradczych związanych z projektowaniem marki – Część II

CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100 Strzyżów przedkłada do publicznej widomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na:

 

CZĘŚĆ I – DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW:

 

A. Działaniach związanych ze wzmocnieniem wzorniczym obecnej oferty, w tym:

 • przeprowadzenie badań marketingowych,
 • opracowanie Design DNA dla linii produktów – stanowiska dydaktyczne,
 • zaprojektowanie nowych wzorów stanowisk dydaktycznych spójnych z Design DNA.

 

B. Działaniach związanych z zaprojektowaniem własnych produktów – przestrzeń warsztatowa, w tym:

 • opracowanie projektu wzorniczego trzech szafek w podstawowych rozmiarach S, M i L,
 • zaprojektowanie elementów wnętrza szafek.

 

C. Działaniach związanych zaprojektowaniem własnych produktów – przestrzeń muzealna, w tym:

 • opracowanie projektu wzorniczego i konstrukcyjnego podstawowych elementów składowych system.

 

CZĘŚĆ II – DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM MARKI:

 

D. Działaniach związanych ze wzmocnieniem MARKI CC METAL, w tym:

 • zaprojektowanie nowego systemu identyfikacji wizualnej marki CC METAL (brand ID),
 • zaprojektowanie wzorów podstawowych akcydensów, materiałów wsparcia sprzedaży i materiałów promocyjnych,
 • opracowanie projektu architektury i funkcjonalności strony internetowej wraz z projektami graficznymi w kilku wersjach językowych,
 • zaprojektowanie katalogu (portfolio) prezentującego wizualizację nowych stanowisk dydaktycznych,
 • zaprojektowanie katalogu przykładowych realizacji inteligentnych systemów przechowywania dla przestrzeni warsztatowych.

 

E. Działaniach związanych ze stworzeniem NOWEJ MARKI PRODUKTOWEJ, w tym:

 • zaprojektowanie systemu identyfikacji wizualnej nowej marki produktowej (brand ID),
 • zaprojektowanie wzorów podstawowych akcydensów i materiałów promocyjnych,
 • opracowanie projektu architektury i funkcjonalności strony internetowej wraz z projektami graficznymi w kilku wersjach językowych,
 • zaprojektowanie katalogu przekładowych realizacji inteligentnych systemów przechowywania dla przestrzeni muzealnych.

 

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0015/18.

 

 

Załączniki:

1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_Część I.

2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego_Część II.