PARP CC Metal

Projektowanie specjalistyczne

Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji dla budownictwa, stanowisk laboratoryjnych i dydaktycznych .

Drukarki 3D

Dystrybucja drukarek 3D, wykonywanie prototypów.

Zakład produkcyjny

Produkcja elementów stalowych i aluminiowych dla budownictwa, produkcja turbin wiatrowych.

Działalność naukowo-badawcza

Pionowa turbina wiatrowa, rejestratory parametrów fizycznych, stanowiska do badań elementów mechanicznych.

Drukarka 3D UP! BOX+

Drukarka 3d UP! BOX+ posiada największe pole robocze wśród drukarek desktopowych 255 x 205 x 205 mm. Zamknięta budowa pozwala utrzymywać optymalną temperaturę wydruku, a perforowana płytka ebonitowa zapewnia modelom doskonałą przyczepność. Drukarka może więc drukować duże modele. Wbudowany filtr HEPA – niweluje zapachy, zwiększa komfort pracy w pobliżu urządzenia.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania

Oferujemy wsparcie i kompleksową pomoc w procesie opracowania pomysłu, wykonania projektu i jego realizacji.

Pomysł

Projekt

Produkcja

Nowości

Logo

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/UD/2018

Na realizację usług doradczych związanych z projektowaniem produktów – Część II usług doradczych związanych z projektowaniem marki – Część II CC METAL S.C. Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak, Tropie 251, 38-100
Strzyżów przedkłada do publicznej widomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na:   CZĘŚĆ I – DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW: […]
Logo

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy CC METAL S.C. R. Ćwiertniewicz, M. Cieplak oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii
wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ CELEM PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia […]
Logo

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usług doradczych

CC METAL S.C. R. Ćwiertniewicz, M. Cieplak zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy CC METAL S.C. R. Ćwiertniewicz, M. Cieplak oraz opracowaniu na
podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ CELEM PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL” współfinansowanego przez Unię Europejską […]
Data: 29.08.2018
PARP CC Metal

Informujemy, iż firma CC METAL SPÓŁKA CYWILNA RYSZARD ĆWIERTNIEWICZ, MARIUSZ CIEPLAK realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia na lata 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI CC METAL W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

Projekt umożliwi osiągnięcie następujących efektów:

  1. Wzmocnienie obecnej oferty o Design DNA wraz z nowymi wzorcami stanowisk dydaktycznych.
  2. Wdrożenie do oferty wzorów inteligentnych systemów przechowywania dla przestrzeni warsztatowych i muzealnych.
  3. Wzmocnienie marki własnej CC METAL.
  4. Stworzenie nowej marki produktowej dla klienta biznesowego (B2B).
  5. Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
  6. Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Wartość projektu: 5 341 471.80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 342 660.00 PLN

Firma CC METAL zorientowana jest na propagowanie, rozpowszechnianie i rozwijanie nowoczesnych technologii w procesie produkcji.

Zaufali nam